Tööjõu rent on nüüd juba tuttav enamikele ettevõtjatele.   Renditööjõu kasutamine on nii Eestis kui ka ülejäänud Euroopas üha kasvav trend.  Hoida enda ettevõttes teatud protsent renditöötajaid on tänapäeval mõistlik tegevus.

On mitmeid põhjuseid, miks kasutatakse tööjõu renti – väga oluliseks peetakse ajasäästu ja riskide vähendamist.

Meilt võib abi küsida pea igale tegevusalale. Koostöös meiega, saate kohandada oma tööjõudu vastavalt turunõudlusele.

Personalirendi teenuse puhul sõlmib renditöötaja töölepingu BalticProStaff-iga, kes täidab kõik tööandja kohustused.

Rendiagentuur palkab tööle töötajad ja vahendab neid Kasutajaettevõttesse ülesandeid täitma. Renditöötajad teevad tööd teie juhendamisel.

Renditööjõudu on mugav kasutada hooajatöödeks ja ka pikaajaliselt. Kui plaanite tööle võtta uue põhikohaga töötaja, soovitame esmalt kasutada personalirendi teenust, see on hea viis kindlustada kandidaadi sobivust töökohale. Aina enam kasutatakse pikaajalist renti: Balticprostaff-ilt tööjõu rent parimatel tingimustel.

Tööjõurendi teenuse hind : Kokkuleppel, vastavalt teenuse liigile ja mahule

Lubame oma partneritele :
• parimat hinna-kvaliteedi suhet
• rohkem eeliseid
• pühendumist
• loome pikaajalisi partnerlussuhteid

Tööjõu rent-  võimalikult kiirelt, kulutõhusalt ja muretult. Kui vajate töötajaid siis pöörduge BalticProStaff-i poole!